L'associazione culturale italo-ceca C'ARTEBOHEME

L'Associazione C'ARTE BOHEME ha per scopo la promozione, l'incontro e lo sviluppo dei rapporti fra la cultura mediterranea e quella mitteleuropea, in particolare si impegna a diffondere e far conoscere in Italia la cultura, la storia, l’arte, le tradizioni popolari, la lingua, la letteratura, l’artigianato e i prodotti enogastronomici della Repubblica Ceca mediante l’organizzazione di mostre, corsi, convegni, concerti, dibattiti, stage, spettacoli, proiezioni, visite guidate, escursioni tematiche, degustazioni e altre attività divulgative.
Italsko-český kulturní spolek C'ARTE BOHEME 


Účelem spolku C'ARTE BOHEME je propagace, setkávání a rozvoj vztahů mezi středozemní a středoevropskou kulturou; spolek se zavazuje především k tomu, že bude v Itálii představovat a šířit českou kulturu, historii, umění, lidové tradice, jazyk, literaturu, řemesla a enogastronomické produkty České republiky, a to organizováním výstav, kurzů, konferencí, koncertů, debat, stáží, představení, filmových projekcí, průvodcovaných prohlídek, tematických výletů, ochutnávek a dalších popularizačních aktivit. 
 
 
 
 
  Site Map